Håndtering av personopplysninger

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Carstyling.no samler inn og bruker personopplysninger om deg.

Ved kommentarer eller spørsmål til behandling i vår erklæring så kan dette rettes til:

Carstyling.no

v/M. Lundberg

Im Sandböhl 4b

D - 64673 Zwingenberg

Tlf.: +49 6251 982512

ePost: kontakt@carstyling.no

Carstyling.no er behandlingsansvarlig av dine personopplysninger.

Personopplysninger er frivillig å oppgi. Opplysninger om deg kan benyttes til følgende formål:

Besvare din e-post til opplyste e-post-adresse.

Skrive ut adresselapp for vareforsendelse med den post-adressen som ble oppgitt..

For at vi skal sende e-post eller levere til riktig person, må fornavn, etternavn og epostadresse registreres.

Hvis du retter henvendelser til oss via epost gjennom våre nettsider, vil relevante opplysninger som navn og epostadresse kunne bli lagret.

Ved besøk på vår nettside registreres din IP-adresse.

Slik informasjon knyttes ikke direkte til deg som bruker, og benyttes til statistikk som:

Hvor mange besøker nettstedet, besøksvarighet, hvilken nettleser besøk kommer fra, søkeord som benyttes, hvor besøkene kommer fra.

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31

For å sikre god og sikker behandling av opplysninger er det dedikerte, godkjente og et begrenset antall personell i virksomheten som forvalter informasjonen du gir ut. Dette håndterer vi med kontrollmekanismer og gode rutiner for personvernopplysninger. Ingen informasjon selges eller på annen måte vil bli utlevert til tredjeparter uten samtykke.

Personer som spør har rett til å få informasjon om behandling i virksomheten etter personopplysningsloven.

Dette betyr at du har rett til innsyn i egne opplysninger. Ved ufullstendige, uriktige eller at du ikke selv har adgang til å rette feil, så skal våre kontaktopplysninger benyttes for å rette eventuelle feil.

Opplysninger lagres ikke om deg utover loven sine rammer. Ved f. eks oppsigelse av et abonnement, ikke aktiv epostadresse, ønsker ikke mottak av nyhetsbrev.

Øvrige personopplysninger som ikke er knyttet til en av våre tjenester eller aktivt abonnement vil bli slettet senest etter 1 år.

Denne erklæringen gjelder for alle brukere av vår nettside. Det kreves at brukere aksepterer / godkjenner erklæringen.

Ved aksept kan dine personopplysninger behandles i samsvar med denne personvernerklæringen og overføres til IT / databehandlere eller tredjeparter.

Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av domstol i samsvar med lovene i Norge, med mindre annet følger av lokal rett.

Virksomheten forbeholder seg retten til å oppdatere eller endre personvernerklæringen, og er gjeldende fra de publiseres.

Sist revidert: 30.06.2018